ทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ร่วมกับ พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (health mentor)ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนโครงการ GP สุขภาพดีมีสุข ของ บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด

Last updated: 11 มี.ค. 2563  |  1122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ร่วมกับ พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (health mentor)ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนโครงการ GP สุขภาพดีมีสุข ของ บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คุณวลีรัตน์ ใจสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คุณกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และคุณศิริพร บุญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด โดยมี คุณทนงศักดิ์ นนตกร กรรมการบริหารบริษัท และคณะทำงานของบริษัท ร่วมพูดคุย เพื่อสอบถาม ผลการดำเนินงานโครงการ GP สุขภาพดีมีสุข ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อไป

     บริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด เป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในระยะที่ผ่านมา และได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้กับพนักงานแต่ยังคงเข้มแข็งเรื่องบุหรี่ เหล้า โดยจัดทำโครงการ GP สุขภาพดีมีสุข เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เกิดความผูกพัน และนำพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้เกิด “แรงงานที่มีศักยภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ ดังนี้

·       กิจกรรม GP ลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

·       กิจกรรม“กินดี อยู่ดี สุขภาพดี๊ดี”

·       กิจกรรม “ปลอดหนี้ GP มีสุข”

     จากการพูดคุยร่วมกัน บริษัทได้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการ ประกอบด้วย

- มีการกำหนดนโยบายสุขภาพดีมีสุขโดยผู้บริหารของบริษัท

- จัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการฯรวม และแบ่งทีมย่อยในการดูแลแต่ละกิจกรรม โดยเน้นไปที่หัวหน้างานในส่วนงานต่างๆ ผู้จัดการทั่วไป ,ฝ่ายผลิต ,ฝ่ายแม่พิมพ์ ,ฝ่ายประกันคุณภาพ ครบทุกระดับ

- นำผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมาวิเคราะห์ และสำรวจข้อมูลพนักงานที่สูบบุหรี่

- จัดสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของบริษัท จัดระบบการควบคุมโดยให้พนักงานฝากบุหรี่ที่ป้อมรปภ. โดยมีเจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจสอบดูแลพร้อมบันทึกข้อมูล สุ่มตรวจบริเวณโดยรอบบริษัท และเพิ่มพื้นที่สุขภาพดี โดยจัดพื้นที่ให้พนักงานได้ Relax ในช่วงเวลาพัก ดึงผู้สูบบุหรี่ให้มานั่งพักในพื้นที่ที่จัดไว้ โดยเพิ่มสิ่งจูงใจด้วย เกมหมากฮอต น้ำดื่มสมุนไพร ผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องนวดเท้า ภายใต้ Concept “เพิ่มพื้นที่สุขลดพื้นที่สูบ”

- ส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิคยามเช้าของทุกวันๆละ 20 นาที กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการออกกำลังกายในช่วงวันหยุดที่เกิดจากการร่วมกลุ่มของพนักงาน

- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเกิดการออม ทั้ง ออมเงิน ออมทอง ออมด้วยสลากออมสิน ตามความต้องการของพนักงาน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

- สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสา

     จากการนำเสนอของบริษัทจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่บริษัทดำเนินการนั้นล้วนเป็นประโยชน์กับพนักงานและส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ทางทีมงานได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ การจูงใจให้พนักงานที่มีพฤติกรรมเกิดความต้องการเลิกหรือเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยินดีที่จะร่วมให้ความรู้ และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป รวมถึงการจัดการพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถอดบทเรียนจากผู้บริหารมาสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

         

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้