บริษัทอินโดรามาฯ เปิดบ้านต้อนรับทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ สสจ.นครปฐม และโครงการส่งเสริมฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการ “อินโดรามา สุขภาพดีมีสุข: IPI-NPT H2E”

Last updated: 12 มี.ค. 2563  |  1288 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัทอินโดรามาฯ เปิดบ้านต้อนรับทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ สสจ.นครปฐม และโครงการส่งเสริมฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการ “อินโดรามา สุขภาพดีมีสุข: IPI-NPT H2E”

     บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ต้อนรับทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายธงชัย พิมพ์ดี นักวิชาการสาธารณสุข) และโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ) ในการเยี่ยมชมโครงการ “อินโดรามา สุขภาพดีมีสุข: IPI-NPT H2E” ซึ่งบริษัทอินโดรามาฯ เป็น 1 ใน 7 สถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทอินโดรามาฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (พ.ย. 62 - ต.ค. 63) จึงเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ บุหรี่ เหล้า อาหาร ออกกำลังกายและหนี้สิน ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา วิธีการและสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้กำลังใจกับบริษัทอินโดรามาฯ

     นางประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการ “อินโดรามา สุขภาพดีมีสุข: IPI-NPT H2E” และคณะทำงานอีก 9 คนให้การต้อนรับทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพเป็นอย่างดี มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา (พ.ย. 62 - ก.พ. 63) ว่ามีการตั้งคณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายและหลายระดับเพื่อให้ครอบคลุมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตามแผนที่วางไว้ ส่วนกิจกรรมที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วมีดังนี้

1.       ด้านการสื่อสารให้ความรู้ 

- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากบุหรี่และเหล้า
- จัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ภาวะหนี้สิน และความสุขของพนักงาน 600 คน (คนไทย) และจะทำการสำรวจพนักงานต่างชาติอีกประมาณ 100 คน
- Morning Talk / Safety Talk ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากบุหรี่และเหล้า
- รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่และเหล้า ถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

2.       ด้านการสนับสนุนให้ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง

- กิจกรรม “หยอดกระปุก หยุดหนี้สิน” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยให้ความรู้เรื่องอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ได้แก่ เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรีบผ้านุ่ม) และออมเงิน
- กิจกรรม “สรรหาอาหารดี มีสุข” จัดประชุมเรื่องอาหารปลอดภัย อาหารสุขภาพให้กับร้านค้าในโรงอาหาร และกำหนดให้ต้องมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจำหน่ายทุกวัน 1 เมนูต่อร้าน
- ตั้งชมรม “อินโดรามา เพื่อสุขภาพ” มีกิจกรรมวิ่งและฟุตบอล

3.       ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีมีสุข

- จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการขออนุญาตสูบบุหรี่ในเวลางาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบันทึกข้อมูลเรื่องเวลาและต้องส่งรายงานทุกเดือน
- กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและพื้นที่ห้ามสูบ ถ้าทำผิดกฎจะมีหนังสือเตือน
- นโยบายไม่รับการสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ปรับปรุงเขตสูบบุหรี่ภายในโรงงาน จากเดิมมีจุดสูบบุหรี่ 5 จุด ปรับลดลงเหลือ 4 จุด

     ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ สสจ.นครปฐม และโครงการส่งเสริมฯ เช่น การจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบางจุดอาจต้องปรับภูมิทัศน์ไม่ให้เห็นได้ชัดหรือสะดุดตาเกินไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ที่ชัดเจน และป้ายข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ทางโครงการส่งเสริมฯ ได้ประสานพี่เลี้ยงด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลนครชัยศรีให้เป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพเพื่อจับคู่กับบริษัทอินโดรามาฯ ในการช่วยดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิก บุหรี่และเหล้าให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิก และการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สสจ.นครปฐม ต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้