ทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการส่งเสริมฯ เยี่ยมชมโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” ของบริษัทเอสเอ็นเอ็นฯ

Last updated: 17 มี.ค. 2563  |  1061 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการส่งเสริมฯ เยี่ยมชมโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” ของบริษัทเอสเอ็นเอ็นฯ

     ทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Healthy Mentors) จากจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย นางวลีรัตน์ ใจสูงเนิน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ) นางจิตภา แจ่มแป้น (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ) นางสาวสุภาวดี ไกรจิต และนางธันยพัท ศูทธ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระมาศ) และโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวศิริพร บุญฤทธิ์) เยี่ยมชมโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” ของบริษัทเอสเอ็นเอ็นอุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทเอสเอ็นเอ็นฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทเอสเอ็นเอ็นฯ เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงผลการดำเนินงานโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” จะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานร่วมกัน

     นางนิลสุดา ดาวสุข ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล และคณะทำงานโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” ให้การต้อนรับทีมพี่เลี้ยงด้านสุขภาพเป็นอย่างดี มีการนำเสนอข้อมูลบริษัทและการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ บริษัทเอสเอ็นเอ็นฯ เป็นบริษัทที่ผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีพนักงานรวมโดยประมาณ 450 คน จากผลการตรวจสุขภาพในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่ามีพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นในทุกปี และมีโอกาสที่จะนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตได้ ประกอบกับพนักงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จึงมีผลทำให้อัตราการสูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ 68 ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงจัดทำโครงการ “SNN สุขภาพดีมีสุข” โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. การรณรงค์การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 2. การออกกำลังกาย และ 3. การควบคุมอาหาร (เพิ่มความท้าทายด้วยการจัดแข่งขัง 3S Model: SNN Slim & Smart) ภายใต้แนวคิดในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อมโดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ พร้อมมาตรการควบคุม กำกับและเฝ้าระวัง อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าถึงการบริการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ และการประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ

     จากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้พบปะและพูดคุยกับผู้รับผิดชอบและคณะทำงานของบริษัท และได้ทราบว่าขณะนี้ทางบริษัทได้ประกาศนโยบายสุขภาพดีมีสุข และเริ่มดำเนินการในส่วนกิจกรรมการรณรงค์ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่เป็นหลัก โดยมีการปรับปรุงและกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีการปรับลดจำนวนครั้งในการสูบบุหรี่จากวันละ 4 ครั้ง เหลือเพียง 2 ครั้ง มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งทางวาจา Morning Talk เสียงตามสาย ป้ายไวนิลและสมัครผ่านระบบ QR Code ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้เริ่มในส่วนการขยับกายสบายชีวา โดยมีคณะทำงานเข้าไปเชิญชวนพนักงานในส่วนงานต่างๆ ทำกิจกรรมง่ายๆ เพียง 3 นาที ในระยะต่อไปจะเร่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้