ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

Last updated: 13 ก.ค. 2563  |  1146 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

     บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (จังหวัดปทุมธานี) โดยนายธรธร ศิริกัลยรัตน์ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและบริหารงานธุรการ (Human Resources & Administration Manager) พร้อมด้วยนางสาวฐิติกา แสงสายัณห์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ในฐานะผู้ดูแลโครงการของบริษัท และผู้แทนคณะทำงานของบริษัท 2 คน ได้ต้อนรับกับทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้ทีมงาน ส.พ.ส. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น.

     จากการพูดคุยร่วมกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งโรคที่เกิดจากการทำงาน และโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพเป็นอย่างมาก มีการนำข้อมูลจากการตรวจสุขภาพประจำปีมาวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาสุขภาพของพนักงาน ซึ่งพบว่าพนักงานส่วนมากเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม และหนึ่งในนั้น คือ การสูบบุหรี่ จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพนักงานสูบบุหรี่ประมาณ 100 คน ทางบริษัทจึงได้มีการดำเนินงานการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยเริ่มจากการจัดการเชิงนโยบาย ที่ผู้บริหารได้กำหนดเป็นข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน และห้ามสูบบุหรี่นอกพื้นที่ที่จัดไว้ มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง และให้พนักงานทุกคนเซ็นชื่อรับทราบนโยบายนี้ หากพบว่ามีการแอบสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบจะมีการลงโทษทางวินัยตามลำดับ อีกทั้งยังปรับลดพื้นที่สูบบุหรี่ จากเดิม 5 จุด เหลือ 3 จุด หลังจากมีนโยบายดังกล่าวที่ชัดเจน พบก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่ลดลง 50-60% นอกจากนี้มีการรณรงค์ให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และผ่านหัวหน้างานในงานสัปดาห์ความปลอดภัย มีการจัดพื้นที่ให้พนักงานได้ออกกำลังกายในช่วงพัก และจากการสอบถามพนักงานบางส่วนที่สูบบุหรี่ พบว่ามีพนักงานสนใจและต้องการเลิกสูบบุหรี่

      ทางบริษัทได้วางแผนที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องในเรื่องของการรับสมัครพนักงานที่สนใจเลิกบุหรี่ และมีแนวคิดที่จะนำห้องพยาบาลโรงงานมาเป็นคลินิกอดบุหรี่ โดยให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้คำปรึกษา ติดตามและให้กำลังใจ เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้โดยสะดวก สามารถลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้