พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากสถาบันราชประชาสมาสัยและทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมบริษัท ยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

Last updated: 16 ก.ค. 2563  |  1070 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากสถาบันราชประชาสมาสัยและทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมบริษัท ยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30-17.30 น. ทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) จากสถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางสาวเดือนเพ็ญ บุญเปรม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และนางสาวณัฐกานต์ แก้วประดับ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ประกอบด้วยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว (ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สสส.) เข้าเยี่ยมบริษัทยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในบริษัทที่ผ่านมา และการพัฒนาไปสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขต่อไป        

      นางสาวมลทิชา เหมือดขุนทด หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับทีมงาน และได้เล่าถึงบริษัทว่าดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร มีพนักงานประมาณ 80 คน ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก และมีการดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงาน โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องผลกระทบของบุหรี่ ประกาศนโยบาย และสนับสนุนให้พนักงานที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ นอกจากนี้ลดการอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ของพนักงานลง ด้วยการจำกัดพื้นที่สูบบุหรี่และกำหนดช่วงเวลาสูบให้น้อยลง (สูบได้เฉพาะเวลาพักเท่านั้น) นอกจากนี้มีการติดตามพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง จึงทำให้พนักงานที่สูบบุหรี่ 10 คน เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว 4 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการช่วยเลิกบุหรี่จากสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ขณะนี้ทางบริษัทต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานมากขึ้น เพราะพนักงานที่เลิกบุหรี่ได้แล้วบางคนกลับไปสูบอีก และมีพนักงานเข้าใหม่ที่สูบบุหรี่


         ทีมพี่เลี้ยงและทีมงาน ส.พ.ส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่แบบบูรณาการ โดยพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจะเข้าสถานประกอบการเป็นระยะ มีการอบรมให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแจงจูงใจให้กับพนักงานที่สูบบุหรี่เกิดความต้องการเลิกบุหรี่ มีการติดตามด้วยระบบ U-Refer ของสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 มีคณะทำงานของบริษัทติดตามการเลิกบุหรี่ของพนักงาน แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพเพื่อประเมินผล แล้วการกระตุ้นและเสริมกำลังใจให้พนักงานในสถานประกอบการ

     ระหว่างการดำเนินงานบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจการสูบบุหรี่ของพนักงาน มีการยกระดับบุคคลต้นแบบมาเป็นแกนนำส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยเพื่อนพนักงานให้เลิกบุหรี่ มีการตั้งไลน์กลุ่มให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ ในกลุ่มมีผู้บริหาร บุคคลต้นแบบและพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพเข้ามาพูดคุยด้วยเพื่อกระตุ้นให้เลิกบุหรี่และเติมกำลังใจแก่กัน

      สุดท้ายทีมงานโครงการมีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว คือนายธวัชชัย บุญประเสริฐ และนายวัฒนา เสาทอง มีส่วนที่พูดตรงกันว่า “การเลิกบุหรี่อยู่ที่ใจ ถ้าใจยากเลิก เราจะทำได้สำเร็จ” ทั้งสองคนมีความตั้งใจที่จะช่วยเพื่อนพนักงานเลิกสูบบุหรี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้