ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด

Last updated: 2020-07-23  |  508 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด โดยมีนางกุสุมา วิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานของบริษัท 3 คน ให้การต้อนรับทีมงานและร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในสถานประกอบการ

     นางกุสุมา วิเศษ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) ได้เล่าว่า ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน ประกอบกับในระยะหลังบริษัทพบว่าพนักงานมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า ทำให้บริษัทมีแนวคิดจะจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และรณรงค์ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้กับพนักงานจำนวน 2 จุด และมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Morning Talk และมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกเข้าไปในการปฐมนิเทศทุกเดือน

     ทางบริษัทฯได้วางแผนเรื่องการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยเน้นย้ำการควบคุมการสูบบุหรี่ให้กับพนักงานให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 กำหนดไว้ และหากได้รับการตอบรับดีทางบริษัทจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ และพัฒนาเป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com