ทีมงาน ส.พ.ส. และ สยส. ร่วมกับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจาก ศบส.41 เข้าเยี่ยมการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Last updated: 26 ก.ค. 2563  |  1490 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงาน ส.พ.ส. และ สยส. ร่วมกับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจาก ศบส.41 เข้าเยี่ยมการท่าเรือแห่งประเทศไทย

     ทีมงานจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร (สยส.) นายกชกร ศุภกาญจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวณิชาภัทร อินลังกา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมกับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์บริการสาธารณสุข 41 (ศบส.41) นายวีระศักดิ์ หินกอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสาวกนกวรรณ หลงกลาง นักวิชาการสาธารณสุข เข้าเยี่ยมการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย มีพื้นที่ขนาดใหญ่ พนักงาน 3,587 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและเกี่ยวข้องกับการขนส่ง จึงมีพนักงานที่สูบบุหรี่ค่อนข้างมาก แบ่งการทำงานออกเป็น 17 แผนก มีคณะทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1. นายพงศ์ธร ทิพยานนท์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2. นายสุพจน์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกรถปั้นจั่น 3. นายสุเทพ ดอรอมาน หัวหน้าแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง 2 4. นายชลชาติ สุวรรณเมฆ หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า 17 5. นายพลวัฒน์ เกื้อธรรมคุณ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 6. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร แตงหนู หัวหน้าหมวดรถยก 1 แผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง 1 7. นายอนันต์ เริงจินดา หัวหน้าหมวดยกขน แผนกโรงพักสินค้า 15 8. นายธนพัฒน์ รติพิชญ์​พร พนักงานการสินค้า 8 แผนกโรงพักสินค้า 16 9. นายปรีดา สมบุญวงศ์ศิริ ช่างเทคนิค 6 แผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง 1 และ 10. นายปฐวี จำปาเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกันปรึกษาหารือและวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานในครั้งนี้

     คณะทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เล่าถึงปัญหาการสูบบุหรี่ของพนักงานที่พบ ได้แก่ มีการแอบสูบบุหรี่ตามตัวอาคาร (ห้ามสูบบุหรี่ในห้องแอร์) ไม่มีพื้นที่สูบบุหรี่แบบชัดเจน (ในพื้นที่โล่งกว้างประมาณ 80% ที่สามารถสูบบุหรี่ได้ ยกเว้นคลังพักสินค้าที่ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด) ยังไม่ได้มีการทำแผนปฏิบัติงานภายในที่ชัดเจนและเป็นระบบ และยังไม่ได้มีการสำรวจพนักงานที่สูบบุหรี่ครบทุกแผนก นอกจากนี้มีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานทั้งหมดพร้อมกันได้ จึงได้เริ่มทำเป็นบางแผนกเพื่อเป็นต้นแบบก่อน คือ แผนกโรงพักสินค้า 15,16 และ 17 หน่วยงาน ปจ. และหน่วยงาน รท.1 และ 2 ซึ่งมีพนักงานรวมกัน 504 คน สูบบุหรี่ 215 คน

ทีมงาน สยส. และ ส.พ.ส. ร่วมกันให้คำแนะนำ ดังต่อไปนี้

1. การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนที่ไม่สูบบุหรี่ และเอื้อต่อการช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ ดังเช่น

- ในที่โลง ให้จัดเขตสูบบุหรี่ โดยรวมคนสูบบุหรี่ไว้ที่เดียวกันตามบริเวณที่คนชอบไปสูบบุหรี่ เนื่องจากมีคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสามที่กระจายไปทั่ว

- ในอาคาร ให้ย้ายเขตสูบบุหรี่ออก และจัดเขตสูบบุหรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

- การติดสติ๊กเกอร์ โดยเพิ่มการติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ และใช้สติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องทั้งเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่

2. การช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงาน โดยพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจาก ศบส. 41 คลองเตย ที่อยู่ใกล้กันQuitline 1600 และบุคคลต้นแบบ (คนที่เคยเลิกสูบบุหรี่ได้และคนที่เคยได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่)

3. การประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

จากนั้น คณะทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยพาทีมงานเดินดูพื้นที่แผนกต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับเปลี่ยนและจัดเป็นเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้อง โดยบางแผนกสามารถย้ายเขตสูบบุหรี่ได้เลย แต่บางแผนกต้องมีการจัดหาเขตสูบบุหรี่ใหม่

     การเข้าเยี่ยมการท่าเรือแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีของการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารและคณะทำงานหลายแผนกของการท่าเรือที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจาก ศบส.41 ที่จะเข้าช่วยเลิกบุหรี่ ร่วมทั้งทีมงาน สยส. และ ส.พ.ส. ที่สนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ที่สำคัญจะมีการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้