พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากสถาบันราชประชาสมาสัย ช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนังงานของบริษัทยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

Last updated: 2020-08-03  |  463 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากสถาบันราชประชาสมาสัย ช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนังงานของบริษัทยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

     นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเปรม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และนางสาวณัฐกาญจ์ แก้วประดับ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) จากสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentors) ทำกิจกรรมช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. ด้วยความร่วมมือของนางสาวมลทิชา เหมือดขุนทด หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ การเล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุย สอบถามและประเมินความตั้งใจของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 12 คน มีพนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ 6 คน จากการสอบถามพนักงานพบว่ามีการสูบบุหรี่ตั้งแต่ 6 มวนถึง 1 ซองต่อวัน การที่พนักงานครึ่งหนึ่งสมัครใจเลิกบุหรี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของโครงการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของบริษัท จากนั้นพยาบาลทั้งสองคนก็เสริมพลังใจให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีกำลังใจในการเลิกบุหรี่

Powered by MakeWebEasy.com