ทีมงาน ส.พ.ส. และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจาก รพ.มวกเหล็ก เข้าเยี่ยม อ.ส.ค.ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี

Last updated: 3 ส.ค. 2563  |  1089 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงาน ส.พ.ส. และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจาก รพ.มวกเหล็ก เข้าเยี่ยม อ.ส.ค.ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี เป็นการสถานประกอบการ (รัฐวิสาหกิจ) ที่เพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สืบเนื่องมาจากนางสาวภูมิทิพย์ กูบโคกกรวด นักวิชาการ 6 สภก. หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป ได้รับการประสานงานจากทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว โดยนางสาวภูมิทิพย์ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน ตั้งแต่ครั้งทำงานที่ อ.ส.ค. ขอนแก่น โดยสมัครและเริ่มดำเนินการทันที ทางทีมโครงการจึงสบโอกาสเข้าเยี่ยม อ.ส.ค.ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. เพื่อพูดคุยถึงการดำเนินงานร่วมกัน รับทราบปัญหาหรืออุปสรรค และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของ อ.ส.ค.ภาคกลาง

     ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ดร.ยอดชาย สุวรรณวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในการประสานงานกับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก คือ นางรุ้งทิพย์ อาสะโภ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพหรือ Health Mentor เพื่อช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของ อ.ส.ค.ภาคกลาง

     นางสาวภูมิทิพย์ เล่าว่า “จำนวนพนักงงาน มีทั้งหมด 570 คน เป็นชาย 298 คน หญิง 272 คน ยังไม่ได้มีการสำรวจคนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา แต่จากการประมาณด้วยสายตาว่ามีคนสูบบุหรี่ค่อนข้างมาก จะมีการตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 31 ก.ค. 63 ที่นี่มี จป. ที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดเขตสูบบุหรี่ 5 จุด ในพื้นที่มี อสม. มีห้องพยาบาล แต่ไม่มีพยาบาลประจำห้อง เป็นแบบหมุนเวียน” นางรุ้งทิพย์ จึงเสนอว่าจะช่วยคัดกรองคนที่สูบบุหรี่และดื่มสุราในวันที่มีการตรวจสุขภาพประจำปี นางสาวสมจิตร์ ศรีหิรัญ หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินของ อ.ส.ค.ภาคกลาง ร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นนางสาวปัทมา อินสิริ พาทั้งคณะไปดูเขตสูบและเขตปลอดบุหรี่

     จากการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และวางแผนคร่าวๆ ถึงการดำเนินการ นางสาวจันธิกานต์ให้คำแนะนำโดยสรุปว่า 1. ควรสำรวจพนักงานที่สูบบุหรี่และดื่มสุราพร้อมกับการตรวจสุขภาพประจำปีเลย ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลของพนักงานได้ทุกคน 2. นำเสนอผู้บริหาร ให้ประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้รู้โดยทั่วกัน 3. ตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยหลายฝ่ายและหลายระดับ 4. ทำแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ร่วมกับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ และควรทำเรื่องเหล้าด้วย 5. หาบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้ 6. อาจร่วมกับQuitline 1600 เพื่อช่วยติดตามการเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจ 7.พัฒนาห้องพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่และเหล้าโดยมีพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพเป็นแกนหลัก 8. จัดเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่บางที่ให้ถูกต้อง 9. มีมาตรการช่วยนักสูบหน้าเก่าเลิกสูบและลดนักสูบหน้าใหม่ 10. เพิ่มหรือหาแรงจูงใจให้พนักงานอยากเลิกสูบบุหรี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้