ส.พ.ส. ร่วมกับ สสจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม

Last updated: 10 ส.ค. 2563  |  1292 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส.พ.ส. ร่วมกับ สสจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม

    สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจัด “ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563” ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนดแผนการติดตามเยี่ยมสถานประกอบการในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สสส.

    นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม (ประธาน) ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม (อนุกรรมการ) เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ) ผู้รับผิดชอบงานคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลทุกแห่ง (อนุกรรมการ) ผู้จัดการบริษัทโอตานิ เรเดียล จำกัด (อนุกรรมการ) ผู้จัดการบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (อนุกรรมการ) ผู้จัดการบริษัทอินโดรามา จำกัด (อนุกรรมการ) ผู้จัดการบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) นครปฐม (อนุกรรมการ) ผู้ประสานงานโครงการสถานประกอบการปลอดบุหรี่ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) มีหน้าที่ 1. พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 2. พัฒนาระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ 3. นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 4. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ และ 5. นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด

    นครปฐมเป็นหนึ่งในจังหวัดเครือข่ายที่ร่วมกับทางโครงการฯ เพื่อพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่มาหลายปีแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 5 มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 26 แห่ง มีการจับคู่กับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบงานคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาล) ในพื้นที่เดียวกัน 24 แห่ง จากนั้นทำแผนการดำเนินการร่วมกัน โดยพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพเข้าไปทำกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อเนื่องด้วยระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จากการประชุมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าทำกิจกรรมที่สถานประกอบการให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบและหาทางสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่วนกำหนดแผนการติดตามเยี่ยมสถานประกอบการนั้นพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจะตรวจสอบสถานประกอบการว่าผ่านเกณฑ์หรือยัง แล้วทางทีมโครงการฯ คัดเลือกสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์แล้ว กำหนดวันและเวลาเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้