ทีมงาน ส.พ.ส. และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลน้ำพอง เข้าเยี่ยมบริษัทพรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น

Last updated: 20 ส.ค. 2563  |  1714 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงาน ส.พ.ส. และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลน้ำพอง เข้าเยี่ยมบริษัทพรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น

     ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมด้วยทีมงานพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลน้ำพอง นางสมจิตร์ สมหวัง หัวหน้างานด้านบุหรี่ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และนายวุฒิชัย ราชสีห์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน) เข้าเยี่ยมบริษัทพรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. เพื่อวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทร่วมกัน รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคและให้คำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนี้พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพเริ่มกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ด้วย

     บริษัทพรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น เพิ่งเริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ไม่นาน แต่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงให้เริ่มกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานก่อนเป็นอันดับแรก นายกัมพล เอกธนพงศกร (ผู้จัดการคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น) นางสาวลัดดาพร พรมพินิจ (ผู้จัดการแผนกบริหารงานทั่วไป) นายธนาวุฒิ เป้าชัง (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ) พร้อมกับหัวหน้าทีมปฏิบัติการและหัวหน้าทีมซ่อมบำรุง ให้การต้อนรับทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพและทีมงาน ส.พ.ส. เป็นอย่างดี โดยนายกัมพล กล่าวว่า “ผมเพิ่งรู้จักโครงการ แต่เท่าที่ทราบก็เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ด้วยการเริ่มต้นเลิกบุหรี่ ผลที่ได้ไม่ใช่แค่ตัวคนสูบ แต่ได้กับสุขภาพที่ดีของพนักงานคนอื่นๆ ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วย ผมจึงสนับสนุนโครงการนี้ และอยากรู้วิธีการดำเนินการร่วมกับทางโครงการด้วยครับ” นางสาวจันธิกานต์จึงได้แนะนำโครงการฯ วิธีการดำเนินการร่วมกัน การสนับสนุนต่างๆ และผลที่ได้จากการเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ที่สำคัญคือการทำอย่างเป็นระบบ ครบวงจร อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วม จากนั้นนายธนาวุฒิ เล่าว่า “มีพนักงานประจำและพนักงานที่เข้า-ออก (ขนส่ง) รวมกัน 140 คน ขณะนี้สำรวจจำนวนพนักงานที่สูบบุหรี่ยังไม่ครบ แต่มีพนักงานสมัครใจเลิกบุหรี่ 11 คนแล้ว” นอกจากนี้นางสาวลัดดาพร เสริมว่า “ที่นี่มีการจัดเขตสูบ 2 ที่ ไม่มีการกำหนดเวลาในการสูบบุหรี่เพราะเวลาในการพักไม่ตรงกัน มีห้องพยาบาลเพื่อไว้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ไม่มีพยาบาล วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโครงการและพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพเข้ามาช่วยพนักงานของเราเลิกบุหรี่ มีพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่เข้าร่วมได้ 6 คน เนื่องจากคนอื่นๆ ออกไปทำงานนอกพื้นที่ค่ะ”

     จากนั้นนางสมจิตร์ กล่าวว่า “ทางโรงพยาบาลน้ำพองมีโปรแกรมปรับพฤติกรรม มียาแผนปัจจุบันและสมุนไพรสนับสนุนให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ” และแนะนำว่า “วันนี้เริ่มกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ให้กับ 6 คนนี้ได้เลย ส่วนพนักงานที่สมัครใจเลิกแต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ในวันนี้ ทางบริษัทจะนัดรวมกลุ่มแล้วส่งไปทำกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลน้ำพองก็ได้ ซึ่งมีความพร้อมในการช่วยค่ะ” จากนั้นนางสมจิตร์และนายวุฒิชัยก็เริ่มกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจทั้ง 6 คน ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมเลิกบุหรี่ในวันนี้ ทำให้ทราบว่าวงเหล้าเป็นปัจจัยสำคัญในการสูบบุหรี่ สิ่งสำคัญหรือแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ก็เพื่อลูก ครอบครัว พ่อแม่และคนรอบข้าง นอกจากนี้ทางคณะทำงานของบริษัทจะสำรวจพนักงานเพิ่มและจัดกลุ่มแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลน้ำพองเพื่อให้พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพทั้งสองช่วยเลิกบุหรี่

     จากนั้นคณะทำงานของบริษัทพาทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพและทีมงาน ส.พ.ส. ดูเขตสูบบุหรี่ทั้ง 2 ที่ ซึ่งนางสาวจันธิกานต์ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ยุบเขตสูบบุหรี่หน้าบริษัทใกล้ทางเข้า-ออกหลัก เพราะอยู่ในรัศมี 5 เมตร และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูไม่ค่อยดี 2. เขตสูบบุหรี่ด้านในพอได้ แต่ให้มีวัสดุหรือต้นไม้กั้นเพื่อบ่งบอกขอบเขต เพิ่มสื่อความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และเพิ่มสื่อบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว และติดสติ๊กเกอร์เขตสูบบุหรี่ด้วย 3. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว 4. อาจจะร่วมกับ Quitline 1600 เพื่อช่วยติดตามการเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจ แต่ไม่ได้อยู่ประจำที่ทำงานจึงที่ไม่สามารถพบพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพพร้อมคนอื่นๆ ได้ 5. เพิ่มมาตรการช่วยนักสูบหน้าเก่าเลิกบุหรี่และลดนักสูบหน้าใหม่ 6. พัฒนาศักยภาพของห้องพยาบาลเป็นศูนย์สุขภาพดี และ 7. น่าจะทำโครงการเลิกเหล้าควบคู่กับการช่วยเลิกบุหรี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้