ทีมงาน ส.พ.ส. และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลสิรินธร เข้าเยี่ยมบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น

Last updated: 20 ส.ค. 2563  |  1688 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงาน ส.พ.ส. และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลสิรินธร เข้าเยี่ยมบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น

     ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมด้วยทีมงานพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลสิรินธร นำทีมโดยนางภาวิณี อักษรพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) พร้อมด้วยนางณิชมณ ชุมนา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) นางสาวเกศินี ร่องบุดศรี (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) และนางสาวรักษิตา แสงผา (แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ) เข้าเยี่ยมบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 -17.00 น. เพื่อ 1. วางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทร่วมกัน 2. หาวิธีแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีร่วมกัน และให้คำแนะนำเพิ่มเติม 3. พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพเริ่มกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ และ 4. ดูการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการช่วยเลิกบุหรี่

      คณะทำงานของบริษัทส่งข้อมูลพนักงานสูบบุหรี่ที่ส่งให้ทางทีมงาน ส.พ.ส. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพที่จับคู่กับบริษัทได้เตรียมการช่วยเลิกบุหรี่ให้กับพนักงาน พอสรุปได้ดังนี้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการขนส่ง พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานอยู่ที่สำนักงาน ในเบื้องต้นจึงทำการสำรวจพนักงาน 38 คน พบว่าสูบบุหรี่ 27 คน ดื่มเหล้า 30 คน (ทั้งสูบและดื่ม 26 คน มีเพียง 1 คนที่สูบบุหรี่ แต่ไม่ดื่มเหล้า) สมัครใจเลิกบุหรี่ 11 คน แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ 3 คน เนื่องจากออกไปทำงานนอกพื้นที่

     นายอาณัฐ พรมใจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของบริษัทและเป็นหัวหน้าโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ของบริษัท เล่าว่า “ผู้บริหารเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน และให้การสนับสนุนโครงการช่วยเลิกบุหรี่ของพนักงานอย่างเต็มที่ โดยมีนโยบายจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ และบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้” และเล่าถึงอุปสรรคในการดำเนินการว่า “การรวมพนักงานที่สูบบุหรี่ให้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทุกคนนั้นทำได้ยาก พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในงานที่เกี่ยวกับการขนส่ง ไม่ได้มีระบบเวลาเหมือนกับบริษัททั่วไป”

     นางภาวิณี ได้แนะนำว่า “ทางทีมพี่เลี้ยงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน โดยจะให้พี่เลี้ยงเข้ามาทำกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ที่บริษัท หรือจะแบ่งพนักงานเป็นกลุ่มย่อยแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลก็ได้ เพราะทีมช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลมีความพร้อมอยู่แล้ว และน่าจะทำโครงการช่วยเลิกเหล้าไปพร้อมกันด้วยค่ะ” อย่างครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ แนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ การใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายอย่างเช่นหญ้าดอกขาว ผลไม้รสเปรี้ยว ดื่มน้ำบ่อยๆ ตอนที่อยากสูบบุหรี่ให้หาอะไรทำเพื่อเบนความสนใจ นอกจากนี้ยังสอนวิธีนวดกดจุดสะท้อนเท้าให้ด้วย

     ก่อนกลับคณะทำงานของบริษัทพาทีมพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพและทีม ส.พ.ส. ดูเขตสูบบุหรี่ที่จัดไว้เพียงที่เดียว คือ นอกรั้วติดทางเข้าออกหลักหน้าบริษัท เนื่องจากไม่มีพื้นที่ด้านในให้จัดเป็นเขตสูบได้ แต่ยังคงจำเป็นต้องจัดเขตสูบบุหรี่เพราะป้องกันการแอบสูบหรือสูบไม่เป็นที่เป็นทาง ดังนั้น นางสาวจันธิกานต์จึงแนะนำให้ขยับห่างจากประตูเกิน 5 เมตร ใช้ต้นไม้หรือวัสดุอื่นกั้นเพื่อกำหนดขอบเขตและไม่ให้ดูประเจิดประเจ้อจนเกินไป ติดสติกเกอร์ให้รู้ว่าเป็นจุดสูบบุหรี่ได้ เพิ่มสื่อความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และเพิ่มสื่อบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว นอกจากนี้ให้พัฒนาศักยภาพให้กับบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว อาจจะร่วมกับ Quitline 1600 เพื่อช่วยติดตามการเลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจ แต่ไม่ได้อยู่ประจำที่ทำงานจึงไม่สามารถพบพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพพร้อมคนอื่นๆ ได้ เพิ่มมาตรการช่วยนักสูบหน้าเก่าเลิกบุหรี่และลดนักสูบหน้าใหม่ ทำการประชาสัมพันธ์ทุกวิธีทางให้พนักงานได้รับรู้โดยทั่วกัน หาวิธีสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสมัครใจเลิกบุหรี่มากขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้