ทีมงาน ส.พ.ส. ร่วมหารือก้าวต่อไปของการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Last updated: 24 ส.ค. 2563  |  921 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีมงาน ส.พ.ส. ร่วมหารือก้าวต่อไปของการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

     โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เพื่อพัฒนาสถานประกอบการในประเทศไทยให้เป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข พนักงานในสถานประกอบการซึ่งอยู่ในวัยแรงงานปลอดจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า หนี้สิน และมีการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น กินอาหารที่ดีและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากจะดำเนินการอย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจังหวัด ทั้งภาครัฐ (หน่วยงานด้านแรงงานและหน่วยงานด้านสุขภาพ) และภาคเอกชน (องค์กรหรือชมรมต่างๆ ) ในจังหวัด อย่างเช่นครั้งนี้ทีมงาน ส.พ.ส. (นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว) ได้ร่วมหารือก้าวต่อไปของการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

      นางสาวกรรณิกา ตั้งวาณิชกพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า “พร้อมที่จะสนับสนุนและบูรณาการร่วมกับงานที่ทำอยู่แล้ว” หลังจากได้รับทราบถึงการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา ดังนี้

     1. เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทาง ส.พ.ส. จัดประชุมแบบปรึกษาหารือ แนวทางและกลไกการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในจังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานที่สำคัญในการดำเนินงานทางด้านนี้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์สุขภาพจิตพื้นที่ 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัด และโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ในระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไกภายในของจังหวัดที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านแรงงานและด้านประชาสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ที่มีอยู่เดิม (ไม่เป็นภาระเพิ่ม) เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายพัฒนารูปแบบ แนวทางและกลไกในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดที่ว่า “จังหวัดขอนแก่นปลอดบุหรี่ด้วยวัยทำงานในสถานประกอบการ”

     2. เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทาง ส.พ.ส. ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดขอนแก่น” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” สำหรับผลการประชุมปฏิบัติการนั้นถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพและสถานประกอบการหลายคู่สามารถวางแผนการทำงานคร่าวๆ ร่วมกันได้ ใส่

    หลังจากการจับคู่พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพกับสถานประกอบการแล้ว พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลสิรินธร ได้ทำแผนการช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของสถานประกอบการ มีการทำกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่และติดตามการเลิกบุหรี่หลายครั้ง ปัจจุบันมีพนักงานเลิกบุหรี่ได้บ้างแล้ว

     นางกิตติมา ก้านจักร หัวหน้างานยาเสพติด บุหรี่ สุรา กล่าวว่า “มีความยินดีและจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ที่นี่มีการตั้งคณะอนุกรรมการในการทำเรื่องบุหรี่และเหล้า แต่อาจจะไม่ครบองค์ประกอบที่ทาง สสส. กำหนดมา แต่ถ้าจะให้ตั้งเรื่องนี้โดยเฉพาะต้องใช้เวลา ทั้งนี้จะนำเรื่องนี้เข้ามาร่วมกันและเพิ่มคนเข้ามาดูแลในการทำงาน น่าจะต้องเป็นแบบนี้ไปก่อน”

     นางสาวธัญนัทน์ หีดขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ประสานงานกับโครงการฯ กล่าวว่า “จะนำงานมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้พนักงานในสถานประกอบการสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ได้”

     นับว่าเป็นก้าวต่อไปของการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น เป็นก้าวที่สดใสที่ทางเครือข่ายจังหวัดให้การสนับสนุนและร่วมมือกันในระยาวต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้