บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัดจัดกิจกรรมเส้นทางเลิกบุหรี่

Last updated: 2020-09-18  |  539 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัดจัดกิจกรรมเส้นทางเลิกบุหรี่

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด หนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข ได้จัดกิจกรรมเส้นทางเลิกบุหรี่ เพื่อติดตาม ให้กำลังใจ พนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระกาศหมู่ที่ 8 จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายรังสรรค์ ตาลข่อย นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งนอกจากจะติดตามพฤติกรรมการสุบบุหรี่แล้ว ทางพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ ยังได้เติมความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมที่เคยชิน ด้วย "นาฬกาชีวิต" ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้พนักงานแต่ละคนได้ทบทวนพฤติกรรมของตนเองใน 1 วัน ว่าทำอะไรช่วงเวลาไหน และถ้าหากพบว่าช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ให้หาแนวทางแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมไปทำอย่างอื่น เปลี่ยนนาฬิกาชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ และสร้างช่องทางการติดตามและพูดคุยด้วยการตั้งไลน์กลุ่มเฉพาะ และจากการติดตามในครั้งนี้พบว่าพนักงานที่เข้าร่วม 17 คน ปรับพฤติกรรมการสุบบุหรี่ไปในทางที่ดีขึ้น (ลดปริมาณ) เกินกว่า 50%

Powered by MakeWebEasy.com