สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดีมีสุข : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

Last updated: 2020-10-29  |  1183 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดีมีสุข : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

 สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดีมีสุข : บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

      หนึ่งในตัวอย่างองค์กรที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงาน นำไปสู่องค์กรสุขภาพดีมีสุขทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร,คณะทำงาน,พนักงาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ , 1600 สายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ ,คลินิกฟ้าใส,สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะเป็นผลให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสุขภาพดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com