สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขด้วยความใส่ใจของ จป.ทุกคน

Last updated: 12 พ.ย. 2563  |  2707 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขด้วยความใส่ใจของ จป.ทุกคน

    “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)” เป็นอาชีพที่มีส่วนช่วยป้องกันและลดการประสบอันตรายจากการทำงานซึ่งทำงานภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้พนักงานและลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้สถานประกอบการจำนวน 14 ประเภท จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในแต่ละระดับตามขนาดและประเภทกิจการ

    ระดับของ จป. ได้แก่ จป.ระดับบริหาร จป.ระดับหัวหน้างาน จป.ระดับเทคนิค จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง และ จป.วิชาชีพ ใน จป.ทุกระดับมีแค่ จป.วิชาชีพเท่านั้นที่ไม่สามารถได้มาด้วยการอบรมและสอบ เพราะต้องจบปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปจะต้องมี จป.วิชาชีพ อย่างน้อยหนึ่งคน

     อาชีพนี้ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน ศาสตร์ คือ คุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดใน จป.ระดับต่างๆ ล้วนต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับตำแหน่งของ จป.ในระดับต่างๆ และเนื้อหาการเรียนก็ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ความรู้ประเภทช่าง ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น และศิลป์ คือ จป. ทำงานคนเดียวไม่ได้ ความสำเร็จของงานจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งนายจ้าง พนักงานและลูกจ้าง ดังนั้น จป. จำเป็นต้องอาศัยศิลปะในการทำงานกับผู้อื่นให้เหมาะสมกับบุคคล เวลาและสถานการณ์ 

     ในฐานะ จป. ของสถานประกอบการถือได้ว่ามีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนสถานประกอบการให้เป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพภาพในสถานประกอบการ พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 1600 สายเลิกบุหรี่ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังส่งเสริมบุคคลต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานหันมาสนใจดูแลสุขภาพ ในโอกาสนี้ทีมงานโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจและขอยกย่อง “จป.ทุกคน” ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพดี และมีความสุข ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้