ส.พ.ส. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัดเครือข่าย

Last updated: 16 มี.ค. 2564  |  1049 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส.พ.ส. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัดเครือข่าย

     สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัดเครือข่าย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดเครือข่ายได้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในระดับจังหวัด และต่อยอดความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ดังกล่าว ในรูปแบบของการถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งระดับนโยบาย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) และระดับปฏิบัติการ (โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ในจังหวัดเครือข่ายสู่ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัดที่กลายเป็นโมเดล คู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเครือข่ายต่อไป

     การพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด เป็นการพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานหรือบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิการของคนทำงานในสถานประกอบการให้ปลอดจากควันบุหรี่ ในรูปแบบของเครือข่ายการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด ที่สามารถชักชวน ช่วยเหลือ สถานประกอบการในพื้นที่ในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วถึง และยั่งยืน ปัจจุบันมีการดำเนินงานนำร่อง 10 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น สระบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และราชบุรี โดยโครงการฯดำเนินงานร่วมกับจังหวัดที่เน้นการประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ที่ทำให้สถานประกอบการในพื้นที่ดำเนินงานด้านนี้ได้โดยสะดวก มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จจนเกิดความยั่งยืน

     การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว ที่ดูแล สนับสนุนการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ โดยมีวิทยากรมืออาชีพอย่างคุณวราลักษณ์ ไชยทัพ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นผู้เข้าร่วมเป็นศูนย์กลาง ร่วมแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ของจังหวัดเครือข่าย โดยแบ่งออกเป็นโมเดลเชิงพื้นที่ (สถานประกอบการต้นแบบ) โมเดลกลไก (เครือข่ายจังหวัดต้นแบบ) และโมเดลขับเคลื่อนนโยบาย (การขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายจังหวัดต้นแบบ) โดยภาพรวมของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านนี้ตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่มีในการสัมมนาครั้งนี้ และทางโครงการฯได้ร่วมแลกเปลี่ยนสู่การการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในรูปแบบของเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัดต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้