การประชุม “Start Strong” เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ พื้นที่กรุงเทพและนครปฐม

Last updated: 11 มี.ค. 2565  |  664 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุม “Start Strong”  เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ  พื้นที่กรุงเทพและนครปฐม

“Start Strong” เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ สู่การทำงานอย่างเป็นระบบ คณะทำงานจากสถานประกอบการใหม่ (ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ดำเนินงานโดยทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมภายใต้หัวข้อ Start Strong “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีเริ่มต้นอย่างไร" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสถานประกอบการใหม่ ซึ่งยังไม่เคยรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครกว่า 20 แห่ง ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

     การประชุมครั้งนี้มีการชี้แจ้งให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการฯภายใต้หัวข้อการบรรยาย หัวข้อ “ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีวิถี New Normal : เริ่มต้นอย่างไร ทำอะไรบ้าง โดย ดร.ศันสนีย์  กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ชี้ให้เห็นว่า การดูแลเอาใจใส่สุขภาพพนักงานโดยการลดปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่และเพิ่มปัจจัยบวก คือ การออกกำลังกาย , เลือกรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนและมีประโยชน์  หรือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเบี่ยงเบนให้พนักงานไม่ไปสนใจปัจจัยเสี่ยง แนวทางเหล่านี้หากทำอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ต่อเนื่องและเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายย่อมจะส่งผลให้องค์กรมีพนักงานที่สุขภาพดี ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มพูนผลิตภาพของสถานประกอบการต่อไป ซึ่งหากสถานประกอบการเข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับและเห็นแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นแล้ว สิ่งสำคัญต่อมา คือ การขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีนั้นหากมีเพียงแต่สถานประกอบการทำงานเพียงลำพังอาจจะประสบความสำเร็จได้ยาก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการสานพลังความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่,หน่วยงานช่วยเลิกบุหรี่อย่างสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600,เภสัชอาสา,คลินิกฟ้าใส หรือแม้กระทั่งสถานประการที่ประสบความสำเร็จหรือทำมานานมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง องค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญต่อการทำงานขับเคลื่อนฯ     ทั้งนี้มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของ จ.นครปฐมที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจังหวัดขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยมีการบอกเล่าผ่านประสบการณ์การทำงานของคุณจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการ สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐมในหัวข้อ “การดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ของ จ.นครปฐม และการเข้าถึงระบบให้บริการเลิกบุหรี่ใน จ.นครปฐม” ซึ่งสรุปหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน คือ ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ตนเอง เช่น หากทางสถานประกอบการต้องการวิทยากรเกี่ยวกับโทษพิษภัยบุหรี่สามารถประสานกับทางพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้ และหากต้องการสื่อหรือคำปรึกษาด้านการดำเนินงานสามารถติดต่อที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดยภาคส่วนต่างๆมีการประสานความร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ทางสถานประกอบการทำงานอย่างเพียงลำพัง      ในช่วงท้ายรายการมีการแนะนำเครื่องมือที่ทางสถานประกอบการสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มปัจจัยบวก โดย คุณนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯ และมีการแนะนำผู้ประสานงานผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาในระหว่างการดำเนินงาน ทั้งนี้โครงการจะมีการจัดประชุมสำหรับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรีและสมุทรสาครต่อไป  สถานประกอบการใดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเรียนเชิญเข้าประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด          หากท่านเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดี อยากเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของพนักงาน ส่งผลต่อกิจการที่เจริญรุ่งเรือง เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยที่เรายินดีเป็นส่วนประสานงาน ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษารวมถึงแรงเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงส่วนเสริมสุขภาพประจำพื้นที่ เภสัชอาสา สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 และหน่วยงานอื่นๆ ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้