ทำไมจึงต้องทำให้สถานประกอบการปลอดบุหรี่

Last updated: 10 ต.ค. 2565  |  1796 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมจึงต้องทำให้สถานประกอบการปลอดบุหรี่

     สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ มักมีผู้บริหารและคณะทำงานควบคุมการสูบบุหรี่ ที่มีแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจในการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน เรื่องจากมีแรงจูงใจทางด้านต่างๆ เช่น ห่วงสุขภาพของพนักงาน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยงาน ต้องการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ผู้บริหารเหล่านี้ มีการดำเนินงานด้านการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง นำมาซึ่งความสำเร็จในการควบคุมการสูบบุฟรี่ในที่สุด โดยแรงจูงใจต่อการควบคุมการสูบบุหรี่มีดังนี้

    1. บุหรี่มีผลต่อสุขภาพ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
     การดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ไม่มีปัญหาด้านการเงิน เป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารที่มีภูมิหลังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ตั้งใจควบคุมการสูบบฟรี่ในที่ทำงานอย่างจริงจัง

    2. บุหรี่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตขององค์กร
     การดูแลให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย มีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ทำให้มีความสุขในการทำงาน และภาคภูมิใจในหน่วยงาน นลฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนทำงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตของสถานประกอบการนั้นๆและนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพหรือสมรรถนะของสถานประกอบการในการแข่งขันในที่สุด

     3. บุหรี่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการ
     การควบคุมการสูบบุหรี่ของพนักงานในสถานประกอบการ ยังส่งผลให้คนทำงานมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยโดยง่ายทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังลดผลกระทบจากการลาป่วยหรือขาดงาน

      4. การสูบบุหรี่ในที่ทำงานทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะอัคคีภัยที่เกิดจากก้นบุหรี่ที่ทิ้งโดยพนักงาน

       5. การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่ มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จากการที่สถานประกอบการมีการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะต่อพนักงานตนเอง (CSR ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานในสถานประกอบการ Labor Practice)

        6. สถานประกอบการมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่จากการได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชยทั่วประเทศ

         7. แรงจูงใจอื่นๆ
         เช่น เกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานที่สูบและไม่สูบบุหรี่ หรือมีการเรียกร้องเกี่ยวกับควันบุหรี่ รวมทั้งการที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถจำหน่ายหรือส่งออกสินค้าได้ เช่น ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หรือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน มอก.18000 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือ มาตรฐาน ISO26000 หรือ CSR DIW เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก คู่มือถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่ (ฉบับย่อ) สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้