ส.พ.ส จัดประชุมชี้แจง“การประเมินเพื่อรับโล่/เกียรติบัตรสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” (โซนภาคตะวันออก)

Last updated: 30 ต.ค. 2563  |  1512 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส.พ.ส จัดประชุมชี้แจง“การประเมินเพื่อรับโล่/เกียรติบัตรสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” (โซนภาคตะวันออก)

     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส) โดยโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมชี้แจง “การประเมินเพื่อรับโล่/เกียรติบัตรสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” (โซนภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 49 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานด้านสุขภาพ และผู้แทนจากสถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และสมุทรปราการ โดยมีนางสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงนโยบายการพัฒนาการควบคุมการสูบบุหรี่วัยทำงานในสถานประกอบการ ได้กล่าวถึงข้อมูลด้านสถานการณ์การสูบบุหรี่ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด แนวทาง มาตรการ นโยบาย กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบแห่งชาติ และการดำเนินงานที่ผ่านมาที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ โดยเชื่อมประสาน กระตุ้น สนับสนุนให้หน่วยงานด้านสุขภาพในระดับจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานด้านนี้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยปัจจุบันกำหนดให้กลุ่มสถานประกอบการเป็นเป้าหมายหนึ่งในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบของระดับจังหวัด โดยมี หน่วยงานด้านสุขภาพในจังหวัดเข้ามาสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล สนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับสถานประกอบการที่สนใจ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานประกอบการให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่อไป

     จากนั้นสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ได้ชี้แจงการประเมินเพื่อรับโล่/เกียรติบัตรสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ โดยทบทวนแนวทางการดูแลสุขภาพพนักงานในแบบฉบับของสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ เกณฑ์การประเมินเพื่อมอบโล่/เกียรติบัตรสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพตามระดับที่เหมาะสมโดยเน้นที่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของสถานประกอบการในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น การประเมินกระบวนการทำงาน การประเมินผลผลิต หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น

    ช่วงสุดท้ายของการประชุมทางผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานด้านสุขภาพ ได้หารือการพัฒนาการควบคุมการสูบบุหรี่วัยทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้รู้จักกันและกันมากขึ้น พูดคุยการดำเนินงานด้านสุขภาพของสถานประกอบการ และการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนี้ร่วมกันต่อไป

    สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย ชี้แจงการประเมินรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ และ แบบประเมินตนเอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้