รายงานความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างสริมสุขภาพ ได้จัดค่ายอบรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ "กระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ"  ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่หน่วยงานภาคี

เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดค่ายอบรม "การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ" รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับครั้งนี้ได้จัดอบรมให้แก่คณะทำงานในสถานประกอบการเป็นรุ่นสุดท้าย

เมื่วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ  ได้จัดค่าย "กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ" ณ ศูนย์รวมตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีให้แก่นักศึกษา

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานประชุมชี้แจงรายละเอียด"โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ" ครั้งที่ 5 ภายใต้แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณชาคริต  หนูสงค์ จากบริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดค่ายอบรม "การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ" รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับค่ายอบรมครั้งนี้มีสถานประกอบการสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ค่ายฝึกอบรม "การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ" รุ่นที่ 3 ยังคงได้รับความสนใจจากสถานประกอบการในโครงการเป็นอย่างดี ในรุ่นนี้มีสถานประกอบการส่งตัวแทนตัวแทนคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วม 22 แห่ง รวม 61 คน

ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงาน "สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ 100% ในประเทศไทย จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

          ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 โครงการฯได้จัดค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 แห่ง รวม 52 คน

“อย่าทำเพียงเพราะเป็นคำสั่งของเจ้านาย อยากให้ทำด้วยความตั้งใจ ด้วยตัวเราที่อยากทำมากกว่า วันนี้ผมมาอย่างคนไม่รู้ ถ้าผมรู้ผมคงไม่มา ผมอยากมาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้กลับไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่” คุณต้น พนม ครุฑทา บริษัทเอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัด “งานประชุมเครือข่ายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ต้นแบบ” เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานของแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ณ อาคารนาทตัณฑวิรุฬท์ ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานประชุมชี้แจงรายละเอียด “โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 4  ภายใต้แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ขึ้น

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ภายใต้แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการขึ้น

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดงานประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ  ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งตัวแทน คุณหทัยรัตน์ พันตาวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เข้าร่วมประชุม “เรื่องการพัฒนานโยบายลด ละ เลิกเหล้าเข้าสู่โรงงานสีขาวจังหวัดนนทบุรี”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คุณหทัยรัตน์ พันตาวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ได้เข้าร่วมการประชุม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาโครงการฯได้มีโอกาสร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.) ภายในงาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานแถลงข่าวและประชุมชี้แจงรายละเอียด “โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” ภายใต้แผนงาน

Powered by MakeWebEasy.com