สาระสุขภาพดี

สาระดีๆเพื่อสุขภาพดีๆ เก็บเล็กผสมน้อยรอบๆตัว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รู้แล้วอย่าลืมบอกต่อสร้างเครือข่ายสุขภาพดี

รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจมากถึง 9.2 ล้านคน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โรคหัวใจเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

 วัน Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะใช้จักรยานซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทาง เพื่อลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะ

ภาพของผู้ปกครองที่ต้องรับ-ส่งลูกหลานไปโรงเรียน โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ หรือแม้แต่การใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปโรงเรียนของเด็กๆ ในเขตกรุงเทพฯ เป็นภาพที่เราคุ้นเคยและเห็นกันจนชินตา แต่ภาพที่เราไม่ค่อยคุ้นชินกันนักคือ การสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็ก ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

   12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ (Mother's Day) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

คุณเคยรู้สึกมั้ยว่า เราเป็นอะไรก็ได้ในที่ทำงาน ได้เป็นตัวของตัวเอง บรรยากาศการทำงานถ้อยทีถ้อยอาศัย ร่วมแรงร่วมใจ พูดคุยกันได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ เวลา 7-8 ชั่วโมงรู้สึกผ่านไปอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นสัญญาณว่า ออฟฟิศของคุณน่าอยู่น่าทำงาน

 วันเข้าพรรษา (ฤดูฝน) หรือ Buddhist Lent Day ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระสงฆ์ตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อเริ่มต้นจำพรรษา ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ ว่าไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดช่วงฤดูพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน จึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับการทำบุญในช่วงโควิด-19 ควรจะมีลักษณะทำง่าย ไม่ต้องใช้เงินมาก และทำที่ไหนก็ได้ เช่น โครงการปันกันอิ่ม (ร้านไหนก็สามารถเป็นโรงทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ เพียงแค่นำเงินไปฝากไว้) สามารถช่วยบรรเทาความหิวโหยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลน หรือการบริจาคเงินทางออนไลน์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือการออกแรงช่วยงานในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ หรือแม้กระทั้งการเติมพลังบวกให้กันก็ล้วนเป็นการทำบุญ

     1 กรกฎาคมนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียน หลังจากเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนมาจากเดือนพฤษภาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และถึงแม้ว่าไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาหลายวันแล้ว ยกเว้นจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพำนักที่สถานกักกัน แต่ก็ยังคงสร้างความวิตกกังวลไม่น้อยเมื่อนักเรียนต้องไปโรงเรียน

 “ยาเสพติด” คือ สารเคมีที่มีผลต่ออารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพ โดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการ ขาดไม่ได้ รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกาย ทำให้อ่อนเพลีย ร่างกายซูบผอม และมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของประชากร จึงเป็นที่มาของ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” หรือ “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ปีนี้สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on drugs and Crime) ได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า "Better Knowledge for Better Care." หลายประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงประเทศไทยด้วย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชนตลอดมา ส่วนคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้ของไทย คือ “SAVE ZONE NO NEW FACE: พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนต่างหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตในแบบที่เรียกว่า “New Normal” มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัว วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 นี้ เป็นโอกาสดีที่จะรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ถึงอันตรายของบุหรี่ โดยใช้โควิด-19 เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้างกระแสการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะแพร่โควิด-19 ให้แก่คนอื่น และหากไม่สามารถเลิกสูบได้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ให้เสี่ยงน้อยลงทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง

 “แรงงาน” เป็นกำลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบการ ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานกว่า 38 ล้านคน ซึ่งมีแรงงานกระจายอยู่ในธุรกิจผลิตสินค้าและการบริการ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการก่อสร้าง เป็นต้น แรงงานหนึ่งคนมุ่งมั่นทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และแรงงานโดยรวมนั้นสร้างมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี  Earth Day เป็นวันที่ทำให้เราตระหนักถึงโลกที่เราอาศัยอยู่และเราจะช่วยกันรักษ์โลกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ อนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ไม่ส่งเสริมการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป สร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างสำนึกในส่วนบุคคล ชุมชน และชาติในอันที่จะรักษาโลกไว้อย่างยั่งยืนสืบไป

     “นอนหลับสนิท ชีวิตสุขสันต์ โลกพลันสดใส” หรือ “Better Sleep, Better Life, Better Planet.” เป็นคำขวัญของวันนอนหลับโลก หรือ World Sleep Day ในปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม (วันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมในทุกปี) จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการนอนหลับ

ฤกษ์งามยามดี ควรเลือกวันมาฆบูชานี้เป็นวันเริ่มต้นเลิกบุหรี่ ด้วย ‘วันมาฆบูชา’ เป็น ‘วันกตัญญูแห่งชาติ’ นอกจากได้ไปวัดและประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ระลึกถึงและตอบแทนพระคุณบุพการี ถือเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของ ‘คนดี’ เพราะพ่อและแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างดี ให้ร่างกายที่ครบถ้วนและแข็งแรง ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันตั้งต้นเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด ถือเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อและแม่วิธีหนึ่ง และไม่ทำร้ายพ่อและแม่เมื่อเราเข้าใกล้เพราะควันบุหรี่มือสองและมือสาม

 ก่อนอื่นต้องทราบปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อมะเร็งและเราสามารถป้องกันได้ คือ การสูบบุหรี่ ในควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งถึง 60 ชนิด มะเร็งจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งริมฝีปาก มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไต มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งเม็ดเลือดขาว สาเหตุที่เกิดมะเร็งจากการสูบบุหรี่ได้หลายอวัยวะ เพราะการสัมผัสควันบุหรี่ ไม่ใช่แค่การสูดควันเข้าปอด แต่มีการสัมผัสคนสูบบุหรี่ด้วย การดูดซึมควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง (ผิวหนังมีรูเล็กๆ คล้ายตาข่ายที่ถี่มาก จึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่สารก่อมะเร็งจากควันบุหรี่ผ่านเข้าไปได้)

   ตรุษจีนจะมาถึงแล้ว หลายบ้านที่มีเชื้อสายจีนเริ่มเตรียมของไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษกันแล้ว สำหรับการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนนี้ ทีมงานโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพมีคำแนะนำในการเตรียมไหว้ตรุษจีนให้ถูกหลักเพื่อเสริมมงคลแล้วสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปมาฝากกันด้วย 5 เทคนิคที่เป็นมงคลต่อสุขภาพ

คิดว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินประโยค “โตขึ้นหนูอยากเป็นครูค่ะ/ครับ” คำว่า “ครู” เป็นไอดอลของนักเรียนส่วนใหญ่ แต่ถ้านักเรียนได้กลิ่นบุหรี่จากครูก็ชวนให้คิดว่านักเรียนจะทำอย่างไร ในเมื่อภาพลักษณ์ครูกับบุหรี่นั้นจะเป็นภาพจำของนักเรียนไปอีกนาน

เมื่อวันเด็กมาถึง ภาพรอยยิ้มและความสดใสของเด็กก็ปรากฏตามสื่อมากมาย ส่วนใหญ่ตามโรงเรียน สถานที่ราชการ ชุมชน หมู่บ้านหรือตามศูนย์การค้าจะให้ความสำคัญกับวันเด็ก โดยจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น แจกอาหารให้เด็กได้ทานฟรี หรือมีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงความสามารถ แต่แล้วก็ต้องสะดุดด้วยควันบุหรี่ที่ปลิวแทรกเข้ามา ควันบุหรี่เป็นภัยใกล้ตัวที่ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง ที่สำคัญจากการสูดดมควันบุหรี่จากคนในบ้าน ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 60 ชนิดที่ทางการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่สูดหายใจเข้าไป ถ้าวัดระดับสารโคตินินในเลือดได้ตั้งแต่ 1 mg/ml ขึ้นไปก็ถือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ตามมามากขึ้น

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ขอส่งความปรารถนาดีด้วยการเชิญชวนให้ทุกท่านเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเปิดใจและปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “เลิกพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงพฤติกรรมแย่ แล้วเพิ่มพฤติกรรมดี” เพื่อคนรักทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข ทีนี้มาดูกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีอะไรบ้าง

อันตรายของการสูบบุหรี่มีมากกว่าที่คิด มาค้นหาคำตอบกันกันสาระสุขภาพดีในตอนนี้

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี การตระหนักรู้และเท่าทันโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ โรคเบาหวานไม่เพียงส่งผลกับคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ยังส่งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ การหันมาใส่ใจคนในครอบครัวจะช่วยให้ห่างไกลโรค หากทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและดูแลใส่ใจกันอย่างถูกวิธี ย่อมช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคเบาหวานได้

เพียงเลิกเหล้า เราจะได้พบสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้น เริ่มที่ตัวเรา และเชื่อเถอะครับว่าทุกคนรอบตัวพร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจ

Powered by MakeWebEasy.com