รายงานความเคลื่อนไหว

ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ และทีมงานได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์  อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กรมควบคุมโรค ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในงานมหกรรมมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการสร้างสุขภาพ  

เรื่อง”บุหรี่ร้ายทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง”  โดยท่าน ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ บรรยายในช่วงเสวนา เลิกบุหรี่ ลด NCDs ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ในวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพและโครงการสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข

นำทีมโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการแผนงานและทีมงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ศรีตรัง โลจิสติกส์ จำกัด

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวเยี่ยม บริษัทเคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท คู่ซุนเฮงหลีเท็กไทล์

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวเยี่ยม บริษัทโปรดักส์ดีเวลลอปเม้นส์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com