รายงานความเคลื่อนไหว

ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. เข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท โกลบอล พลาสท์ จำกัด เมื่อวานนี้ (21 กันยายน) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข ที่จะนำมาใช้ในบริษัทในช่วงปี 2562 - 2563

ในวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข สนับสนุนโดย สสส. ได้เข้าทำการสนับสนุนเชิงกระบวนการให้แก่คณะทำงานบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข ที่จะนำมาใช้ในบริษัทในช่วงปี 2562 - 2563

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรให้กับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรที่บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ได้เดินทางไปยังบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด จังหวัดตรัง เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” ให้กับคณะทำงานของสถานประกอบการ และมีคุณวาที ศิริสวัสดิ์ศิลป์ นักวิชาการสุขศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะพี่เลี้ยง (Health Mentor) ที่ปรึกษาคณะทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

กิจกรรมสัญจรครั้งแรกในเฟส 5 นี้ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ยกพลไปที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดการประชุมปฏิบัติการ “การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” ให้กับคณะทำงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการย่อยสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข โดยจะมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานควบคู่กับการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำกับคณะทำงานจากบริษัท สยามเดนโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 วันนี้ (4 ก.ย. 62) สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดบ้านต้อนรับ บริษัททีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด จ.นครปฐม เข้ามาพูดคุยและปรึกษาหารือถึงกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: สสส.)

ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพบนางดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดและทีมงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ พัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมแบบปรึกษาหารือ แนวทางและกลไกการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิรยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพี่เลี้ยง (Health Mentors) พบปะสถานประกอบการ ณ โรงแรมโรสกาเด้น (สวนสามพราน) จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบความร่วมมือแบบปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้า ระดับพื้นที่ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมาโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข นำทีมโดยดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลีฟวิ่ง สมุทรปราการ

ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com